Gedoe om geld

‘Als het geld verdwijnt, verdwijnt ook de liefde,’ zei mijn oma altijd. Dat geld een belangrijke rol speelt in relaties en gezinnen vindt ook Joke de Walle, schrijfster van het boek ‘Gedoe om geld’. De Walle: ‘In het huwelijk is geld zowel de lijm als het mes, het kan verbreken maar ook de band versterken.’

Geld beïnvloedt je huis, auto, bankrekening, relaties en de manier waarop je denkt en hoe je je voelt. Niets confronteert partners zo erg met hun eigen ideeën en bagage als geldconflicten.

Hoe beïnvloedt geld je, en hoe veroorzaakt het ruzie?

Joke de Walle wilde weten hóe geld kinderen en families beïnvloedt en hoe verschillende ideeën van partners over geld tot conflicten leiden.

Wat betekent geld voor jou?

Samen met haar cliënten probeerde de Walle duidelijkheid te krijgen over de rol die geld in hun jeugd had gespeeld, hoe het soms met andere problemen binnen de familie verstrengeld was geraakt, en op wat voor manier dit nog steeds van invloed was op hun leven nu.

Op basis van haar onderzoek concludeert de Walle dat geldruzies tussen partners voortkomen uit tramua’s rondom geld in de kindertijd. De Walle verklaart dit als volgt:

Geld is van cruciaal belang voor de overlevingskansen van gezinsleden, wat inhoudt dat serieuze financiële problemen vaak hun weerslag zullen hebben op het emotionele klimaat binnen het gezin. En daardoor ook op de relaties tussen ouders en kinderen. Als het emotionele klimaat wordt aangetast door ‘het gedoe om geld’ kunnen kinderen schade oplopen. Dit kan later als ze volwassen zijn, ook een effect hebben op hun intieme relaties.

Oorzaken van geldtrauma’s kunnen zijn:

  • armoede
  • faillisement
  • ernstige financiële achteruitgang
  • opgroeien met heel veel geld
  • opgroeien in ambitieuze hardwerkende familie

Gedoe om geld kun je overwinnen

De Walle concludeert gelukkig dat geldconflicten binnen relaties overwonnen kunnen worden, maar dat dit een bijna levenslang project is, afhankelijk van de ernst van de obstakels die overwonnen moeten worden.

Wat dit boek uiteindelijk laat zien is dat geld nooit alleen maar geld is. Geld is het geheime ingrediënt van die dromen en angsten, die tot dat verborgen domein van het leven horen waar het zicht verbindt met andere motieven en een uniek zelfbesef creëert. Geld heeft te maken met waarde en zingeving, en met weten wat echt belangrijk is in het leven.

Herken je geld als bron van conflicten in je relatie?
Waarover ruzie jij met je partner?

Het boek zelf lezen?

Gedoe om Geld
Gedoe om Geld
Joke de Walle

3 Responses to Gedoe om geld

  1. Hoi, in reactie op je vraag: wij huren fietsen. Voor €7 p/p hebben we de laatste keer fietsen gehuurd. Daat kun je, als je maar een paar keer per jaar fietsen huurt, toch niet voor tobben met een fietsenrek?
    Groetjes Jolanda

  2. Dat is inderdaad waar, dat geld heel veel problemen kan geven. Gelukkig zijn mijn man en ik vroeger opgegroeid in een gezin waar we het niet altijd breed hadden. Bij mijn man thuis waren er zes kinderen, dus daar werd helemaal zuinig geleefd en dit heeft toch heel goed geholpen toen we het zelf met minder moesten doen.

  3. Wij maken geen ruzie. Manlief harkt het geld binnen en ik bekijk hoe we het uitgeven. Ik doe dit zo eerlijk mogelijk en de mannen gaan vóór mijn wensen, maar als het kan, trakteer ik mezelf ook wel eens op iets, binnen het redelijke. Manlief krijgt er altijd een gevoel bij van het krijgen van een kadootje als ie iets wil kopen dat niet strikt noodzakelijk is en ik toestem. Het geeft mij weer het gevoel hem iets te geven. Beetje vreemd, maar wel heel fijn!

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.