Vijf gelijke dagen basisonderwijs

vijf gelijke dagen model basisonderwijs

Ik kreeg een nieuwsbrief van de basisschool van mijn twee jongste zonen, met daarin de aankondiging van een informatieavond over het vijf gelijke dagen basisonderwijs model. De vereniging waar de school onder valt wilt onderzoeken of dit een optie is.

Vijf gelijke dagen basisonderwijs

Het vijf gelijke schooldagenmodel wil zeggen dat de vrije woensdagmiddag vervalt, en de schooltijden elke dag hetzelfde zullen zijn. In de praktijk betekent dit beginnen om 8.30 en uit om 14.00. De kinderen blijven tussen de middag over, en de leerkrachten eten met de kinderen. De tussenschoolse opvang vervalt dus.

Vijf gelijke dagen basisonderwijs: motivatie

Hoewel de brief duidelijk aangeeft dat de invoering van het vijf gelijke schooldagenmodel nog slechts onderzocht wordt, klinkt het wel alsof de vereniging al helemaal vóór invoering is van dit model.

Dit is de motivatie die in de brief genoemd wordt:

‘De behoefte aan vijf gelijke schooldagen komt voort uit veranderingen in de samenleving. In veel gezinnen werken beide ouders. Het “vijf gelijke schooldagen model” voldoet aan de wensen van deze ouders. Daarnaast zijn voorzieningen voor vrije tijd zoals kinderopvang, sportaanbieders, welzijnsorganisaties en culturele instellingen gebaat bij vijf gelijke schooldagen, zodat zij hun aanbod beter kunnen afstemmen op de wensen van kinderen en ouders.

Naast deze argumenten zijn er grote pedagogisch- en didactische voordelen. Uit de gegevens van scholen die al met gelijke schooldagen werken komt naar voren dat dit model een grote meerwaarde betekent voor kinderen. Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen meer en beter leren door de rust en continuïteit die de kinderen tijdens de schooldag ervaren.’

Rust en continuïteit?

De motivatie klinkt mooi, maar ik moet wel een beetje lachen om die ‘rust’ en ‘continuïteit’, want als het moderne schoolsysteem zich ergens níét door kenmerkt is het wel door rust en continuïteit! Zo lang er te pas en te onpas studiedagen en projecten zijn, denk ik niet dat het vijf gelijke schooldagen model daar veel aan zal verbeteren.

Ik ben ook een beetje verbaasd dat ouders met een baan het fijn vinden als hun kind al om 14 uur uit is! Betekent dit dan niet dat er nog meer tijd is te overbruggen voor je kind, voordat jij of je partner weer thuis is? En hoe zit het met al die handige moederbanen, die juist afgestemd zijn op werktijden van 9 tot 15?

Wat betreft de voorzieningen die hun aanbod dan beter kunnen afstemmen op kinderen en ouders weet ik niet zo goed wat ik me daarbij moet voorstellen. Zou het betekenen dat sportclubjes voortaan niet meer onder etenstijd zijn? Dat zou wel superhandig zijn. Anderzijds: als je zo’n werkende ouder bent die het vijf gelijke schooldagen model toejuicht, hoe krijg je je kind dan op dat clubje?

Vijf gelijke dagen basisonderwijs model: voor- en nadelen

Laat ik de voor- en nadelen van het vijf gelijke dagen basisonderwijs model eens op een rijtje zetten!

Voordelen vijf gelijke dagen basisonderwijs

 1. Duidelijk lesrooster: elke dag is hetzelfde. (minus projecten, studiedagen etc.)
 2. Geen kosten meer voor overblijf
 3. Geen beroep meer op ouders nodig om de overblijf te verzorgen
 4. Buitenschoolse activiteiten wellicht vroeger en niet meer onder etenstijd

Nadelen vijf gelijke dagen basisonderwijs

 1. Kinderen vroeger thuis
 2. Kinderen verliezen vrije middag
 3. Groter gat tussen schooltijd en werktijden van ouders
 4. Is dit een verkapte vorm van promotie van bso? Want waar moeten al die kinderen die vijf kwartier eerder uit school komen heen als hun ouders nog werken?

Vijf gelijke dagen basisonderwijs model: conclusie

De invoering van het vijf gelijke schooldagen model staat gepland voor augustus 2014, en ik vind het wel prima. Aangezien ik vanuit huis werk, kan ik mijn werktijden makkelijk aanpassen, hoewel het wel betekent dat ze korter worden omdat mijn kinderen vroeger thuis komen. Anderzijds, krijg ik er op woensdag 1 uur en 3 kwartier bij. Maar het is dus heel persoonlijk.

Leestip

Basisschool kiezen

Hoe kijken jullie aan tegen het vijf gelijke schooldagen model?

Similar Posts

7 Comments

 1. Zo nieuw is het niet, mijn zusje zat 25 jaar geleden al op zo’n school. Het is heerlijk. Geen gedoe meer in de pauzes want de leerkrachten begeleiden dat. Bij mijn zusje op schoool hadden ze voor de pauze de zaakvakken en in de middag de speelvakken. Ik zou meteen staan juichen als ze het hier op school deden. Mijn moder werkte inderdaad in de ochtend maar wel iets meer ochtenden dan voor deze verandering maar nu was ze dan ook alle middagen vrij

 2. als werkende moeder juich ik het toe. De bso haalt en brengt hier toch al naar zwemles en een aantal andere activiteiten of organiseert ze zelf.
  De bso’s zullen veel meer moeten werken ipv alleen maar ophokken.
  Ik zou het bij ons op school wel een nadeel vinden want mijn kind eet nu warm tussen de middag op de bso. Zit bij de prijs in en dat is wel weer erg handig als je ze om half 7 komt op halen.
  De school en de bso werken samen in het aanbieden van een zeer gevarieerd programma dat op elkaar aansluit.
  Bij ons zijn er slechts 4 studie dagen per jaar en projecten worden gewoon in het lesprogramma aangeboden cq bedacht door de leerlingen als onderdeel van de lesmethode.

 3. Bij ons op de basisschool heeft dit systeem het niet gehaald. Uit een enquete bleek dat er te weinig ouders dit systeem steunden.

 4. Sinds onze verhuizing in maart zitten onze kinderen op n school met continu rooster .
  Ik en ook de kids vinden het super !
  Meer rust , geen geren tussen de middag , en na school meer tijd voor vrij zijn , spelen , geen geren naar sporten om 4 uur maar rust …
  Ik zie op deze school veel ouders die hun werktijden hebben weten aan te passen , dus dan ook om 14 uur bij de poort staan … En qua opvang … De 5 kwartier tso weegt nu toch af naar 5 kwartier BSo mocht dat echt nodig zijn .
  Ook zie je nu meer dat ouders elkaars kids opvangen …

  1. Alleen BSO is duurder per uur dan TSO. Dus ouders zouden daar over kunnen vallen. Bij ons op school wordt er wel over gesproken maar hoe concreet dit allemaal is, dat weet ik nog niet. Mijn zoon zit sinds dit schooljaar op de basisschool. Op dit moment gaat mijn voorkeur daar niet naar uit, omdat ik nog een baby thuis heb waar ik dan wel een hele dag voor moet betalen op de creche op de dagen dat ik werk. En per saldo valt een continu rooster voor mij op dit moment duurder uit.

 5. Mijn kinderen zaten op de vrije school en daar werken ze al jaren met een continu rooster. Ik vond het heerlijk en mijn kinderen waren niet anders gewend. Woensdagmiddag tot 13.00 en de andere dagen om 14.30 uur.
  Groet Thea

 6. Het heeft het hier ook niet gehaald. Voor mijn kind met NLD zou het een regelrechte ramp zijn. Er waren hier ook best mensen met kinderen op de BSO die tegen waren. Ze moeten dan iedere dag een lange middag betalen van kwart over twee tot zeven uur. En nu een korte. ER zijn ook veel ouders die nu ivm de hogere kosten meer aan informele kinderopvang doen. Ik snap niet dat de BSO niet met flexibele uren gaat werken. Je betaald voor wat je afneemt. De overheid doet dat terecht al die compenseert alleen de uren van de minst werkende ouder. Nu zie je dat veel kinderen de BSO verlaten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.