Wat je nog niet wist over pgb en huishoudelijke hulp

pgbHet klonk ideaal, het pgb. Een persoons gebonden budget, waarmee mensen zelf de zorg die ze nodig hebben, oftewel huishoudelijke hulp, kunt inkopen. Het werd in 1997 ingevoerd.

Maar het pgb bleek erg fraudegevoelig te zijn. Sommige mensen gebruikten het geld niet waarvoor het bedoeld was. Zij kochten er bij wijze van spreken nieuwe vloerbedekking van in plaats van zorg. En er waren heuse zorgbureau’s die pgb’s aanvroegen voor mensen die daar niets van afwisten, en het geld vervolgens in hun eigen zak staken.

Dus greep de overheid in.

Pgb: wat was er aan de hand?

Tot januari 2015 kregen mensen het geld van hun pgb op hun eigen rekening gestort. Daarmee betaalden ze de persoon die ze inhuurden zelf. Maar helaas bleken veel mensen de boel te bedotten. Daarom heeft de overheid een andere aanpak ingevoerd.

Sinds januari 2015 krijgen mensen het geld van hun pgb niet meer op hun rekening gestort, maar betaalt de SVB (die ook de kinderbijslag uitbetaalt) de persoon/instelling die zorg verleent rechtstreeks.

Helaas liep deze verandering niet zo soepel. Mensen werden niet uitbetaald door de SVB, en er ontstond chaos.

Mijn ervaring met een pgb

Voor mijn oudste zoon heb ik zo’n 6 jaar geleden een jaartje een pgb gehad. Hij liep een diagnose pdd-nos op in groep 7. Vervolgens kreeg hij daar het welbekende, en inmiddels afgeschafte ‘rugzakje’ voor. Het rugzakje is een bedrag dat de schóól kreeg voor extra begeleiding van een kind. En toen hij naar de middelbare school ging kregen we het advies om een pgb aan te vragen om te helpen met ‘plannen en organiseren’. Dat ging destijds via Bureau Jeugdzorg. Nu beslist de gemeente over een aanvraag voor een pgb.

Ik associeer een pgb een beetje met kinderen door mijn ervaringen. Maar ook ouderen en volwassenen kunnen een pgb hebben.

Vivienne van mamas.nl schreef een artikel over het pgb en huishoudelijke hulp dat je hier onder kunt lezen.

vivienne westerhoud Wat je nog niet wist over pgb en huishoudelijke hulp

Wist je dat je met een persoonsgebonden budget ook huishoudelijke hulp kunt inkopen? En weet je ook waarom je dit zou doen en wat het verschil is tussen pgb en zorg in natura? Je leest hier alles wat je nog niet wist over pgb.

Pgb is subsidie

Een persoonsgebonden budget (pgb) is het best uit te leggen als een soort subsidie van de overheid waarmee je zelf de nodige zorg en hulp kunt inkopen voor jou of je kind. Denk hierbij aan hulpmiddelen en persoonlijke begeleiding, maar ook aan huishoudelijke hulp. Er is wettelijk bepaald dat de tarieven toereikend moeten zijn om ook daadwerkelijk de juiste zorg te kunnen inkopen. Maar gemeenten mogen hier hun eigen beleid op voeren. Uitgangspunt is wel dat het overeenkomt met de kosten van ‘zorg in natura’ (zie punt 3).

Verschillende soorten pgb

Er zijn verschillende soorten pgb’s, waaronder het Jeugdhulp-budget en Wmo-budget. Als jij of je kind een bepaald ziektebeeld heeft dat ondersteuning nodig maakt, kom je in aanmerking voor een pgb. Denk hierbij aan een aandoening, beperking of chronische ziekte, die ervoor zorgt dat je niet meer de dagelijkse dingen kunt doen. Met een pgb ben je zelf verantwoordelijk voor de inkoop van de juiste zorg. Belangrijk is dan ook dat je in staat bent om het budget zelf te beheren of, in het geval van je kind, te laten beheren door een ouder.

Pgb is iets anders dan ‘zorg in natura’

Met een pgb ben je in principe vrij om zelf je zorgverleners te kiezen. Dat betekent ook dat je zelf bepaalt van welke voorzieningen je gebruik wilt maken, hoe vaak én tegen welke prijs. Je gaat zelf op zoek naar zorgverleners die jou of je kind kunnen helpen. De administratie en betalingen regel je zelf. Let op: zelf ingekochte zorg is wel vaak duurder dan de ‘zorg in natura’ die de gemeente aanbiedt. Zij regelen dan de hulp en bepalen welke zorg je nodig hebt en hoe je deze krijgt. Vervolgens wordt de hulp geleverd door (thuis)zorgorganisaties. Bij zorg in natura wordt de administratie ook door de thuiszorgorganisatie gedaan en hoef je dus niet zelf declaraties in te dienen.

Pgb voor huishoudelijke hulp

Een persoonsgebonden budget voor huishoudelijke hulp is niet alleen interessant omdat het een lagere bijdrage aan het CAK kan opleveren, maar vooral omdat je zelf een organisatie voor huishoudelijke hulp kunt kiezen en dus niet afhankelijk bent van de keuze die de gemeente maakt. Vraag je bij het kiezen van een hulp in de huishouding af wat je belangrijk vindt. Zoals bijvoorbeeld beschikbare tijden, huishoudelijke taken in huis, vaste of wisselende hulp etc.

Betaling pgb door SVB

Sinds 1-1-2015 geldt in Nederland het trekkingsrecht. Dit houdt in dat alle declaraties uit het pgb, zowel van zorgverlener als de bemiddelende thuiszorgorganisatie, door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) moeten worden uitbetaald. Jij of de bemiddelaar dient dus de declaraties van de gemaakte kosten in bij de SVB, en zij betalen uit op basis van het door de gemeente beschikbaar gestelde budget.

Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door Kruiswerk Achterhoek.

Wat zijn jouw ervaringen met een pgb? Is de nieuwe vorm een verbetering?

Similar Posts

13 Comments

 1. Ik heb heen ervaring met pgb, maar vind het heel goed dat het er is. Daardoor kan mijn blinde en spastische buurvrouw die in een rolstoel zit ern geleidehond krijgen. Dit betekent voor haar een stuk vrijheid die ze anders niet heeft. Hierdoor kan zij zelf haar kinderen naar school brengen, het enige uitstapje wat zij op een dag heeft. Goed dat mensen met pgb zelf een zorgverlener mogen uitkiezen. Mijn buurvrouw mag zelf ook een blindegeleide hondenschool uitzoeken. Al zijn het maar een paar scholen die er zijn, de keuze ligt toch bij haar.

 2. Zoals met alles is ook dit verhaal weer MEGA ingewikkeld gemaakt, ik snap waarom veel mensen het maar laten zitten uit wanhoop. De kinderen zouden op school les in instanties moeten krijgen zodat ze er later nog iets van snappen

 3. Ik heb er gelukkig (nog) geen ervaring mee, maar het lijkt me inderdaad een heel gedoe om alles goed geregeld te krijgen qua zorg en vergoedingen..

 4. Ik heb een tijdje pgb gehad om hulp in te kopen of iets anders mee te doen om het in ons gezin makkelijker te laten lopen. Het was in de beginperiode van de PGB, mijn kinderen waren toen nog erg jong en in die periode was de chronische vermoeidheid zo erg dat ik meestal op de bank lag en een rolstoel nodig had.
  Ik heb denk ik anderhalf tot hooguit twee jaar PGB gehad en heb het toen opgezegd. Ik heb in die periode huishoudelijke hulp gehad. Op zeker moment kon ik meer zelf en ik zag die PGB als iets wat me herinnerde aan mijn ziek zijn. Toen het in de zomerperiode iets beter ging heb ik het opgezegd. Achteraf niet heel handig, maar we hebben het niet opnieuw aangevraagd. In de winterperiode ging het weer een stuk minder.
  Het was toen allemaal heel simpel. Ik kreeg een bedrag en mocht dat naar eigen inzicht besteden. Omdat het om zo’n klein bedrag ging hoefde ik er geen administratie van bij te houden.

  1. Jeetje, dat klinkt heel relaxed inderdaad. Ik moest voor mijn oudste zoon echt van alles bijhouden, en ik was daar toen ook al niet zo’n held in…

 5. Ik heb momenteel een PGB lopen, maar vind het nog altijd een hoop geld om zelf te moeten bijdragen.Ik krijg begeleiding waardoor ik ook paar dagen in de week intern zit. Maar omdat ik nog een partner naast me heb, is mijn eigen bijdrage nog zo,n 300 euro per 4 weken. Toch ben ik blij dat ik die kans krijg, maar eigenlijk moet deze zorg die ik krijg voor iedereen beschikbaar zijn. Maar het wordt gewoon niet goed genoeg vergoed.

 6. Onze zoon heeft een periode een pgb gehad. Hij ging ervan een weekend per maand naar een logeer gelegenheid en hij had een trainer/coach. Vanuit mijn werk weet ik dat je nu niet zomaar meer een pgb krijgt ook al vraag je het aan. Als er vergelijkbare zorg in natura voorhanden is dan krijg je dat. Wellicht verschilt dit per gemeente.

  1. Elke gemeente mag het op hun eigen manier regelen geloof ik. Maar volgens mij zijn ze inderdaad afhoudender geworden met pgb’s vanwege de stijgende zorgkosten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.