NIMBY: De nachtmerrie van de Achterhoek – 31 minuten docu

nimby

Heb je wel eens gehoord van NIMBY?

Not in my backyard, is een uitdrukking die verwijst naar het protest van mensen tegen bijvoorbeeld een nieuwe spoorlijn, windmolens, gasboringen en asielzoekers bij hen in de buurt. ‘Not in my backyard! Doe dat maar ergens anders!’ Op Wikipedia omschrijven ze het als volgt:

‘NIMBY is een begrip uit de ruimtelijke ordening om aan te duiden dat veel mensen wel gebruik willen maken van voorzieningen, maar er geen hinder van willen ondervinden.’

In de documentaire De nachtmerrie van de Achterhoek wordt er ook verwezen naar het Nimby fenomeen. Maar dan wel door een havenbaron die een spoorlijn dwars door de Achterhoek wil aanleggen.

Hieronder meer over deze documentaire en het principe van NIMBY, Not in my back yard!

De nachtmerrie van de Achterhoek documentaire

De nachtmerrie van de Achterhoek is een documentaire van student journalistiek Joppe te Lindert uit Heelweg. Heelweg is een klein plaatsje in de Achterhoek, en ligt op ongeveer 6 kilometer van waar ik woon. Joppe te Lindert maakte deze documentaire voor zijn afstudeerproject! De nachtmerrie van de Achterhoek gaat over het idee van de zogenoemde Noordtak.

Wat is de Noordtak?

De Noordtak is een aftakking van de Betuwelijn. De Betuwelijn is een goederenspoorlijn van het westelijke westelijke puntje van het Rijnmondgebied langs Rotterdam naar Duitsland. Het idee is dat deze spoorlijn zorgt voor een goede verbinding naar Oost-En Zuid-Europa.

Voor het idee van de Noordtak wordt flink gelobbyd door de Rotterdamse havenbaronnen. Zij zeggen dat hij nodig is om meer goederen te vervoeren richting Noord Duitsland.

NIMBY: Not in my backyard?

In zijn documentaire laat Joppe te Lindert verschillende partijen aan het woord.

  • Carmen Klein Goldewijk die in Heelweg woont, en vecht tegen de Noordtak. Zij noemt het klimaatprobleem, waardedaling van de huizen maar bovenal de emotionele stress en de gevolgen voor het dagelijks leven die een goederenspoor door de Achterhoek zal hebben. Carmen is voorzitter van de Stichting Stop de Noordtak
  • Hoogleraar Transport Bert van Wee: is niet voor of tegen de Noordtak. Hij wil een onderzoek en op basis dáárvan conclusies trekken.
  • Havenbaron Tie Schellekens: een haven moet een goede achterland verbinding hebben, anders kun je de haven sluiten. Wat erin komt, moet er ook weer uit kunnen. Kortom: die Noordtak is gewoon nodig! Dit goederenspoor is in het belang van heel Nederland, en daar hoort de Achterhoek toch ook bij? Nou dan.
  • Spoorbewoners Twentelijn Johan van Buuren en Johan Lesscher. Deze twee heren zijn ervaringsdeskundigen wat betreft wonen vlak naast een spoorlijn. Zij zien geen heil in een Noordtak omdat ze verwachten dat het voor hen toch geen verschil maakt. En toen denderde er weer een trein langs.

Hoogleraar Transport Bert van Wee

Het meest neutraal vind ik hoogleraar Bert van Wee. Hij is objectief en baseert zich puur op de feiten. Voor hem geldt het verwijt dat hij last heeft van NIMBY niet, want het gaat niet over zijn ‘backyard’. Hij heeft simpelweg zijn vraagtekens bij het uitgangspunt dat er meer goederen naar Noord-Duitsland moeten.

Hij pleit daarom voor een grondig onderzoek naar het nut van de Noordtak.

  1. Kijk naar wat reële varianten zijn
  2. Wat daarvan de kosten en de baten zijn
  3. De economische effecten. Volgens Bert van Wee is de ‘toegevoegde waarde van de Noordtak in economische termen maar heel klein.’
  4. De milieu effecten: geluidshinder, versnippering van het landschap

En kijk dán wat de beste beslissing is.

Als ik de heer van Wee goed begrijp dan kost de Noordtak veel meer dan hij ooit kan opbrengen.

nimby

Is hier sprake van NIMBY?

Op basis van de documentaire concludeer ik dat het hier gaat om een botsing van (vermeende) economische belangen en de belangen van bewoners, natuur en milieu. Welke wegen het zwaarst? Omdat de economische argumenten niet overtuigend zijn, de Noordtak is in de jaren negentig niet voor niks van tafel geveegd, lijkt mij hier geen sprake van NIMBY.

Maar eerlijk is eerlijk, het gaat hier wel een beetje over mijn ‘backyard’ natuurlijk ; )

Niettemin vind ik dat het belang van natuur en de bewoners zwaarder zou moeten wegen dan een vermeend economisch belang, dat waarschijnlijk ook nog eens helemaal niet gediend is met dit goederenspoor.

De nachtmerrie van de Achterhoek kijken? Dat kan!

Je kunt deze documentaire heel eenvoudig kijken, want hij staat gewoon op Youtube!

Leestip: Wonen op het platteland

Wat vind jij van het verschijnsel NIMBY? Heb jij er wel eens last van?

4 Comments

  1. izerina

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ad Blocker Detected

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Refresh