Gezinnen met 1 kostwinner hebben het lastig

kostwinner

Gezinnen met maar één kostwinner, en een modaal inkomen, hebben het moeilijk. Dat zegt het Nibud. Eén van de oorzaken is dat kostwinnergezinnen relatief meer belasting betalen dan tweeverdieners.

Iets wat ik maar wonderlijk vind.

Lees de hele post over dit onderwerp op Het Moederfront.

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.